từ 12 - 16m2

66 kết quả
Quạt trần tiêu chuẩn được thiết kế để hoạt động tốt ở hầu hết các phòng trong nhà như phòng khách, phòng ngủ, phòng ngủ chính, phòng ăn, nhà bếp lớn, phòng trò chơi hoặc studio. Khoảng cánh quạt khuyến nghị cho quạt trần phòng tiêu chuẩn hoặc bình thường có sải cánh nằm trong khoảng từ 44″ đến 56″.
Quạt trần tiêu chuẩn này tốt nhất trong phòng 3m x 3m đến 4mx 4m.

Hệ thống showroom